Henrik Möller Tilldelas PK-Katten

Nollbudgetfilmaren från Malmö, Henrik Möller, vinner den första PK-Katten. För hans sinnesvidgande filmer om Guden Rado, Malmökaraktärer och -miljöer men framförallt för den sedelärande berättelsen om konsekvenserna av överdriven protektionism – grisaknullabyn. En vid första anblicken rå kortfilm men som också visar prov på berättarkonst. Om vi ska göra oss fina kan vi kalla detta L’art brut, outsider art eller särlingskonst. Beroende på hur finkulturella och internationella vi ska vara. Eller bara såhär: En riktigt bra film som du absolut ska ta dig tid att se.

Titta själv. Vidga dina vyer.

Fullständig motivering

PK-Kommitén har beslutat om att PK-Katten ska tilldelas Henrik Möller för hans extraordinära insatser för att bidra till ökad öppenhet och mellanfolkligt samarbete. Han har visat upp de negativa konsekvenserna av protektionism och nationalism i en tid då Rado är på internationell frammarsch. Kommittén har fäst särskild vikt vid Henriks vision om, och arbete för, en värld med ökad tolerans.

PK-Katten

Kommentarer inaktiverade.